ЗВІТ КЕРІВНИКА 2018-2019 навчальний рік

З В І Т
керівника дошкільного навчального закладу (дитячого садка) №105
« Дзвіночок» Запорізької міської ради Запорізької області
Ковальської Наталі Олександрівни про свою діяльність
у 2018-2019 навчальному році
перед педагогічним колективом та громадськістю.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Дошкільний навчальний заклад ( дитячий садок) № 105 «Дзвіночок » Запорізької міської ради Запорізької області (далі – дошкільний заклад) – навчальний комунальний заклад для дітей віком від 3 до 6(7) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Статут ДНЗ погоджено Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради (наказ ДОН ЗМР від 31.10.2016 № 683 «Про погодження статутів комунальних дошкільних закладів у новій редакції»), затверджено рішенням Запорізької міської ради від 30.11.2016 №35.
Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №105 «Дзвіночок» функціонує з 1961 року, знаходиться за адресою : вул Тополіна 39-А.
У 2018/2019 році 27 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи.
Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.
Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.
Робота педагогічного колективу забезпечила достатні показники готовності дітей до навчання в школі. Діти-випускники мають потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.
Педагогічний процес здійснювали педагоги з достатнім рівнем професійної компетентності і можливостей. Результати соціально – дидактичного аудиту відповідності засвідчили, що рівень кваліфікації за статичними підрахунками дорівнює нормі, рівень освіти – оптимуму, рівень стану педагогічної діяльності дорівнює нормі, рівень вікових меж – в нормі.
Навчальний рік в ДНЗ починається 1 вересня та закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня – літній оздоровчий період.
Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.
Діти 5-го року життя мікрорайону 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.
Згідно планової мережі розпочато прийняття заяв від батьків дітей 4-го року життя на влаштування в ДНЗ на підставі електронної реєстрації дітей в базі даних, що потребують влаштування до закладу. 24 квітня 2019 року було проведено зустріч з батьками наших майбутніх вихованців, з метою ознайомлення батьків з умовами прийому та правилами для батьків в ДНЗ, особливостями перебігу процесу адаптації малюків, організацією навчально – виховного процесу.
Адміністрація закладу створює відповідні умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.
В дошкільному закладі створено оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного, помічник вихователя Севрюкова Катерина Юріївна навчається в Бердянському державному університеті.
У 2018 – 2019 навчальному році згідно перспективного плану курсової перепідготовки педагоги ДНЗ Торохтій Альбіна Миколаївна та Шумелинська Ірина Вікторівна проходили навчання при ЗОІППО та атестувалися. Шумелинська І. В. була атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», Торохтій А.М. була атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» та педагогічному званню «вихователь – методист».
Педагоги дошкільного навчального закладу усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ДНЗ та міста.
Підвищення педагогічної компетенції забезпечувалось через систему районних методичних заходів району, міста з наступним обговоренням на методичних нарадах особистих вражень, отриманих рекомендацій. Вихователь Шумелинська І.В. була учасником методичного об’єднання для вихователів молодшого дошкільного віку де ділилася наробками з сенсорного розвитку дошкільників. Педагоги дошкільного закладу брали участь у районному фестивалі «Інклюзивний світ розвитку», на якому було представлено лепбук «Хвилинка цікавинка» та бізіборд «Пізнайко» . Педагоги були нагороджені грамотами за І та ІІІ місце в даному конкурсі. Вихователь Черненко Ольга Іванівна спільно з дітьми та батьками групи середнього дошкільного віку стали переможцями районного етапу фестивалю-виставки фотомистецтва «Україна – рідний край» та родина Усімова Степана нагороджена грамотою за ІІ місце.
Адміністрація закладу надалі планує протягом наступних років удосконалювати кваліфікаційний рівень педпрацівників за рахунок курсів підвищення кваліфікації, позачергової атестації.
Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями громадян. Робота зі зверненнями громадян в ДНЗ № 105 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Кількість звернень за звітній період – 6. Усі порушені питання вирішені.
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
Зусилля педагогічного колективу в 2018 – 2019 навчальному році були спрямовані на вирішення наступного завдання:
Підвищення професійної компетентності педагогів щодо трудового виховання, як важливого засобу ранньої соціалізації дітей дошкільного віку.
При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.
На реалізацію річних завдань була спрямована діяльність всіх підструктур освітнього процесу, система методичної роботи, різні форми навчання, управлінські рішення.
Освітній процес ДНЗ визначався Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізовувався через комплексну освітню програму «Дитина в дошкільні роки» (К.Крутій), та парціальну програму національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (схвалено для використання в ДНЗ комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково – методичної ради з питань освіти МОН України , лист ІМЗО від 25.03.2016№2.1/12-Г-85).
Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками з трудового виховання, навчально-методичною літературою.
Система методичної роботи навчального закладу з педагогічними кадрами , в першу чергу, була спрямована на розв`язання завдання дошкільного навчального закладу у 2018-2019 навчальному році , а також на:
• удосконалення педагогічної майстерності вихователів;
• підвищення рівня професійної компетентності у питаннях виховання та навчання дітей дошкільного віку;
• розкриття творчого потенціалу педагогів та дітей.
В основу роботи було покладено індивідуальний підхід, гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, як традиційних, так і інноваційних. Якісний аналіз рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, ділова гра, семінар-практикум, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності. Колектив дошкільного навчального закладу був згуртований, працьовитий, спроможний виконати поставлені перед ним завдання річного плану.
Протягом року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг, занять та інших заходів, які були спрямовані на залучення дітей до національної культури й традицій українського народу. Але відсутність музичного керівника в ДНЗ не надала можливості проводити свята та розваги на достатньому рівні.
Двічі на рік у 2018 – 2019 навчальному році в ДНЗ було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей всіх вікових груп. Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року. Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.
Освітній процес у дошкільному закладі проходив у взаємодії з родинами вихованців . Між родинами та педагогами встановлені довірливо – ділові стосунки. Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, активізували та збагачували виховні вміння батьків, знайомили їх з кращим досвідом сімейного виховання з питань трудового виховання дошкільників. Заслуговує на увагу сімейна газета «Зростаємо в праці» батьків про залучення дітей до праці вдома.
Побудувати взаємодію між родинами та педагогами допомогли різні форми роботи з родинами (консультації, зустрічі за круглим столом з обміну досвідом сімейного виховання, творчі завдання батькам, спільні спортивні заходи, участь у спільних творчих виставках). Використання різноманітних форм залучення батьків до співпраці, творчість сприяли зростанню інтересу батьків до виховного процесу, встановленню відносин співробітництва, більшість родин стали активними учасниками у спільних заходах.
В дошкільному закладі протягом навчального року працювала психологічна служба. Робота здійснювалась згідно затвердженого плану роботи на рік, який було спрямовано на роботу з дітьми, педагогами та батьками. Психолог Шевергіна М.В. брала участь у батьківських зборах, тренінгах, здійснювалося індивідуальне консультування батьків та педагогів, з дітьми упродовж навчального року проводилися корекційні заняття.
У 2018 – 2019 навчальному році значну увагу приділяли здоров’язберігаючим аспектам. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності.
Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор – естафет.
Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців, зокрема: у 2018 році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу становило 62 %, захворюваність – 7 %. Максимальний показник захворюваності спостерігався в зимовий період в молодшій групі. Кращим відвідування дітей було у групі № 2 (середній дошкільний вік). Низьке відвідування було у групі № 1 (старший дошкільний вік). Причинами невідвідування дітьми дошкільного навчального закладу, окрім хвороби, були:
– збільшення днів проведених вдома за сімейними обставинами,
– перебуванням на домашньому режимі,
– перебування у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ;
– декретна відпустка за другою дитиною.
Управлінська діяльність протягом навчального року здійснювалася адміністрацією в усіх сферах життєдіяльності: постійно відстежувалося виконання завдання плану роботи на навчальний рік; систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичною роботою, проведенням освітньо процесу , оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю заслуховувалися та обговорювалися на виробничих нарадах, засіданнях педагогічних рад.
Належний рівень організації харчування є важливою умовою комфортного перебування дітей у дошкільному закладі. Організація харчування дітей у ДНЗ здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 а також спільному Наказу МОН молоді та спорту України та Міністерству охорони здоров’я України від 26.02.2013 року№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших нормативних документів.
У закладі встановлено доцільний 3-х разовий режим харчування (додатковий сніданок в оздоровчий період), наявні меню-вивіски про меню на день, об’єм страв для дітей дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медсестри та адміністрації. Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.
Харчування в ДНЗ здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складалося на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року та розглядається Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Кожні десять днів місяця проводиться аналіз виконання натуральних та грошових норм харчування, та їх подальша корекція.
Постійний контроль за організацією харчування дітей здійснювався директором ДНЗ. Одним із важливих компонентів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється в «Журналі обліку виконання норм харчування» Експертною групою, яка створена в ДНЗ, також здійснювався контроль за організацією харчуванням дітей; забезпечувався контроль за організацією повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей, за якістю продуктів харчування, що постачаються в дошкільний заклад, правильністю їх зберігання, дотриманням термінів реалізації.
Обладнання харчоблоку відповідає нормативним вимогам. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо), все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні. Посуд на харчоблоці має обов’язкове маркування.
Виконання норм по основним продуктам харчування за 2018 рік і І квартал 2019 року становить – 84% (середні показники).
Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день.
Протягом навчального 2018/2019 року користувались пільгами на харчування 21 дитини, із них: 18 дітей з багатодітних родин, 1 дитина , з сім’ї учасника бойових дій, 2 дитини, які перебувають під опікою.
Відповідно до вимог організовано питний режим.
В закладі виконуються всі протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Всі заплановані заходи виконуються і контролюються директором ДНЗ та медичним працівником, але на даний час за відсутності мед. працівника в ДНЗ є вакансія медичної сестри. Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування.
Організація харчування в кожній віковій групі проводилася згідно затвердженого розпорядку дня з урахуванням віку дітей. Приділялася значна увага вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок відповідно до програмових та методичних вимог.
Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя, здоров’я у процесі трудової діяльності, безпечні і здорові умови праці, а також створення здорових та безпечних умов для навчання та виховання дітей визначені згідно вимог Кодексу України про працю, Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виробничого процесу в установах закладів освіти. На кожного працівника є посадова інструкція з охорони праці.
Згідно плану роботи в ДНЗ у вересні 2018 р. проведено тиждень безпеки дорожнього руху «Світлофор – мій друг», тиждень протипожежної роботи з дітьми «вогонь добрий – вогонь злий», розроблені заходи , згідно яких з дітьми проводилася освітня робота.
Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.
За звітний період випадків травмування дітей під час навчально-виховного процесу та серед працівників не зафіксовано.
В ДНЗ створено постійно – діючу комісію з питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків.
З метою забезпечення кращих умов для виховання та навчання дітей, адміністрація ДНЗ встановлює взаємозв’язок з соціальним середовищем: громадськими організаціями та закладами (бібліотека, школа та інше).
Згідно з Конвенцією прав дитини в ДНЗ здійснюється соціальний захист прав дитини, соціальна підтримка дітей з малозабезпечених сімей. В закладі ведеться планова робота щодо збереження та захисту прав та гідності дітей у сім’ях та в дошкільному закладі.
Педагоги знайомлять батьків з чинним законодавством, спрямованим на виконання батьківських обов’язків та забезпечення прав дитини, охорони дитинства.
З дітьми старшої групи педагоги проводять цикл занять «Дітям про їхні права», систематично інформують батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризують здоровий спосіб життя.
Організація медичної роботи відповідає вимогам чинного законодавства та вимогам санітарно – епідемічного та медичного контролю. На даний час відсутня медична сестра, що негативно впливає на організацію медичної роботи в закладі.
Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками. У нашому дошкільному навчальному закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні. Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим. Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень.
Матеріальна база ДНЗ постійно поповнюється. Групи забезпечені навчально – методичним, дидактичними посібниками та ігровими матеріалами.
Територіальним відділом освіти Комунарського району протягом навчального року на дошкільний заклад було видано:
сода кальцинована, клінідез (дезінфікуючий засіб); папір офісний.
Загальна сума 2399,34 грн.
Дошкільний заклад спільно з батьківською громадськістю брав участь в районному проекті для закладів освіти Комунарського району на отримання грантів у галузі шкільної, дошкільної та позашкільної освіти «Країна мрій», який проводився за підтримкою депутата Запорізької міської ради Чумаченка І.М. Ми стали переможцями проекту та отримали грант в розмірі 10 000 грн, на які було придбано нове спортивне знаряддя для оновлення спортивного майданчика нашого закладу, про що було знято невеликий репортаж телеканалом TV 5.
У жовтні 2018 року за підтримкою депутата міської ради Чумаченка І.М та комбіната «Запоріжсталь» було проведено заміну покрівлі тіньового навісу групи № 2.
За рішенням батьківського комітету групи старшого дошкільного віку було придбано для дошкільного закладу: МФУ EPSON, ламінатор та брошуратор на суму 6513 грн.
За період з 01.09.2018 року до 01.06.2019 року придбано матеріальних цінностей та виконано наступні роботи:
– документація, методична література, дидактичні посібники – 3545 грн.;
– миючі засоби – 4550 грн.;
– фарби для ігрових майданчиків – 4387 грн.;
– медикаменти – 648 грн.;
– обладнання, електролампи , мітізи – 2072 грн.;
– інвентар для груп та харчоблоку – 2299 грн.
Також виконано наступне:
– обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки;
– обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання;
– технічне обслуговування вогнегасників (6 шт.).
Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я прибране, доглянуте. На квітниках висаджено квіти, які доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом.
Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:
– ремонт покрівлі тіньового навісу групи старшого дошкільного віку;
– залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;
– придбання стільців, шаф для роздягання,
– першочергово потребує капітального ремонту система водопостачання .
Згідно річного плану в ДНЗ проводилася загальні збори трудового колективу та батьків, де були розглянуті загальні питання розвитку та діяльності ДНЗ, засідання Ради ДНЗ, батьківського комітету, загальні та групові батьківські збори, на яких завідуюча та вихователі звітували про витрати коштів з БФ «Магістр», про стан освітньої роботи, про готовність до нового навчального року, до літнього оздоровчого періоду, знайомили з аналізом харчування.
Дошкільний заклад підготувався до літнього оздоровчого періоду Завезли пісок, придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів, розпочато оновлення STEM-середовища для ігрової та пошуково-дослідницької діяльності дітей. В медичному кабінеті поповнили аптечку першої допомоги. Пофарбували ігрове та спортивне обладнання тощо.
Ми дякуємо батькам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка та завжди беруть активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в дошкільному закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

БФ Магістр

БФ «Магістр» 

Голова БК      Шевелева В.М.

Звіт щодо використання внесків до

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «Магістр»

Жовтень 2018
Надходження Витрати Залишок  на 01.11.2018
4-й р.ж. 5-й р.ж. 6-й р.ж.    
1700 грн. 1150 грн. 1400 грн. Комплектуючі до сантехніки – 143.00 – 1245.00
Всього 4250 грн. Гігієнічні засоби – 104.00
      Оренда баків для сміття -284.00  
      Перевезення шиферу – 800.00  
      Дидактичні посібники – 961.00  
      МФУ –  EPSON 342 М –2933.00  
      На харчоблок  
      Термометр – 20.00  
    Магнітний пускач  (для духової шафи) – 250.00  
      ВСЬОГО: 5495.00  

 

 

Голова БК     Шевелева В.М.

 

ЗВІТ

про використання коштів БФ «Магістр»

2018-2019 навчальний рік

Термін Витрати
Сума
1 Вересень 2018 3410.70 грн. МФУ EPSON
2 Жовтень 2018
3 Листопад 2018 1933.00 Миючі засоби
4 Грудень 2018 390.00 Послуги Інтернет
5 Січень 2019
6 Лютий 2019 1 402.20 грн. Методична література
7 Березень 2019 1350.28 грн. Миючі засоби
8 Квітень 2019 390.00 грн. Послуги Інтернету
9 Травень 2019 500.00 Фарба
10 Червень 2019 540.00 грн Послуги Інтернету
Всього:            9916.18 грн.   

Голова БК                  Пипченко А.О.

 

Звіт

про загальні витрати грошових коштів БФ “Магістр”

за період  01.09.2018 – 31.08.2019

  1. Принтер EPSON ХР 342 – 2933 грн.
  2. Оплата послуг інтернету – 1710 грн.
  3. Миючі засоби – 3283,28 грн.
  4. Методична література – 1402,20 грн.
  5. Столовий посуд – 2381 грн.
  6. Будівельні матеріали – 500 грн.
  7. Інші послуги – 459,06 грн
  8. Всього на суму – 12791,91 грн.

Голова БК   ЗДО № 105       Пипченко А.О.