Порядок прийому дітей у дошкільний навчальний заклад

Відповідно до статті 9 Закону України «Про дошкільну освіту», громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти.
Положенням про дошкільний навчальний заклад визначено, що прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року.
Документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):
*Заява батьків або особи, яка їх замінює.
* Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.
* Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
* Свідоцтво про народження дитини.
Завідувач комунального дошкільного навчального закладу проводить прийом документів для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад лише за наявності Направлення територіального віділлу освіти Комунарського району, виданого територіальним реєстратором, яке у подальшому зберігається в дошкільному закладі в особовій справі дитини.
При влаштуванні в дошкільний навчальний заклад гарантується надання пільг згідно із законодавством України.
Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра¬їни, Міністерства охорони здоров’я України «Щодо вирішення окре¬мих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на-вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов-ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-кон¬сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу дер¬жавної (комунальної) форми власності.
За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).
Відрахування дітей з дошкільного закладу здійснюється у відповідності до п.12 «Положення про дошкільний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами). Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

Правила та обов’язки батьків, діти яких відвідують дошкільний заклад

• Поважати людську гідність і професійну честь працівників дошкільного навчаль¬ного закладу. Виявляти до них повагу в присутності дитини.
• Неприпустимо розмовляти в дошкільному навчальному закладі ненормативною лексикою та підвищеним тоном будь з ким – батьками, дітьми, працівниками.
• Поважати гідність своєї дитини та інших дітей.
• Виконувати рекомендації педагогічних та медичних працівників дошкільно¬го навчального закладу щодо розвитку, виховання, зміцнення здоров’я дитини та її гігієни.
• Своєчасно приводити дитину до дошкільного навчального закладу. Про можливе запізнення попереджати завчасно.
• Про відсутність дитини через хворобу або сімейні обставини та прихід її після від¬сутності обов’язково попередити заздалегідь. Адже завідувач дошкільного на¬вчального закладу затверджує меню та кількість дітей на харчування за даними попереднього дня.
• Про відсутність дитини через інфекційне захворювання терміново повідомити в дошкільний навчальний заклад з метою термінової обробки групового примі¬щення та запобігання захворюванню інших дітей.
• У шафі дитини мають бути гребінець та носова хустинка, а на верхньому одязі – петелька. Також у дитини раннього або молодшого дошкільного віку має бути змінне взуття та одяг, у дитини старшого дошкільного віку – за потреби.
• Дитині заборонено приносити до дошкільного навчального закладу дрібні іграш¬ки, монети, насіння рослин, гострі предмети та пігулки. Тому слід щодня перевіря¬ти кишені дитини.
• З метою збереження життя і здоров’я дітей, запобігання травматизму заборонено пересуватися на транспортних засобах територією дошкільного навчального за¬кладу та приходити з будь-якими домашніми тваринами.
• Приводити дитину до дошкільного навчального закладу в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру її ноги та санітарно-гігієнічним вимогам. З метою запобіган¬ня травматизму заборонено одягати дитині шльопанці, незручне взуття.
• Приводити до дошкільного навчального закладу здорову дитину. Слід повідомля¬ти вихователям про стан здоров’я дитини вдома, про будь-які падіння та ушко¬дження, а також скарги дитини на погане самопочуття.
• Батьки або особи, які за їх дорученням приводять дитину до дошкільного навчаль¬ного закладу мають передати дитину вихователеві або працівникові, який при¬ймає дітей у цей час.
• Неприпустимо відправляти дитину до дошкільного навчального закладу саму, без супроводу дорослого. Увечері вихователь зобов’язаний передати дитину бать¬кам або іншій особі, яка за їх дорученням прийшла за дитиною.
• Неприпустимо залишати дитину саму в роздягальній кімнаті групового приміщен¬ня. Якщо запізнилися на ранкову гімнастику, слід дочекатися, коли діти вашої віко¬вої групи повернуться, та передати дитину вихователеві.
• Слід заздалегідь поінформувати вихователя про осіб, яким батьки доручають при¬водити дитину до дошкільного навчального закладу та забирати її з нього. За по¬треби таке доручення оформлюють письмово.
• Вихователь не має права віддавати дитину неповнолітнім дітям та батькам у не¬тверезому стані. Лише за наявності письмової заяви батьків можна віддавати ди¬тину іншим членам родини.
• Вихователь та медична сестра оглядають дитину з метою своєчасного виявлення ознак захворювання (сипу, розчісувань, запалення очей тощо), нездужання (голо¬вний біль, хворе горло, слинотеча тощо], тілесних ушкоджень (синьці, подряпини, гулі тощо). Якщо під час ранкового прийому у дитини виявлено ознаки захворю¬вання, батьки зобов’язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.
• Ранковий туалет дітей потрібно робити вдома. Батьки мають приводити дітей до дошкільного навчального закладу чистими, охайно вдягненими.
Матеріали використані з журналу «Медична сестра дошкільного закладу» № 12 за 2014 рік

Комментарии закрыты